Doe mee aan de Initiatiefnemers Enquête 2019

In 2015 hield gemeente Haarlem een enquête onder initiatiefnemers. Dit onderzoek wordt in 2019 herhaald. Initiatiefnemers kunnen tot en met 20 februari 2019 meedoen aan het onderzoek.

Doe mee aan de initiatiefnemers enquête 2019!


In 2015 hield gemeente Haarlem een enquête onder initiatiefnemers. We vroegen toen onder andere naar wat u nodig had om uw initiatief te laten slagen: van de gemeente of van anderen. De mensen die destijds aan de enquête meededen, gaven bijvoorbeeld aan dat ze meer plekken wilden hebben om hun initiatief onder de aandacht te brengen of om ideeën uit te wisselen. Dit onderzoek heeft mede geleid tot het Initiatievencafé en het digitale initiatievenplatform HaarlemLink.

Nu, januari 2019, herhalen we het onderzoek. We zijn opnieuw benieuwd naar uw wensen en suggesties.

Deelnemen aan de vragenlijst
U kunt tot en met 
20 februari 2019 meedoen aan het onderzoek. Het invullen duurt niet langer dan 10 minuten. Wij verwerken uw antwoorden strikt vertrouwelijk en rapporteren de resultaten niet op persoonsniveau.
 
Wij hopen van harte dat u aan de enquête meedoet. Zo kunnen we u nog beter ondersteunen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

13 feb 2019

Tekst -
Foto -