Provincie Noord Holland is op zoek naar startups actief in circulaire economie, burgerparticipatie en andere onderwerpen

De Province Noord-Holland verzorgt in 2019 een Startup in Residence programma om samen met startups maatschappelijke en/of interne uitdagingen het hoofd te bieden.

De Province Noord-Holland verzorgt in 2019 een Startup in Residence programma om samen met startups maatschappelijke en/of interne uitdagingen het hoofd te bieden. De Provincie heeft enkele concrete uitdagingen geidentificeerd en maakt per uitdaging ca 10.000 euro aan budget vrij voor startups om als launching customer danwel een ander samenwerkingsverband met een startup deze uitdaging op te lossen. Het doel is om na het programma toe te werken aan een langdurige samenwerking met de startup. 

 

De provincie Noord-Holland heeft op de onderstaande thema's een of meerdere uitdagingen beschikbaar:

 

  • Energietransitie - help ons uitrol van zonne-energie op grootschalige daken te versnellen.
  • Circulaire economie - op schaal zeewier verwerken tot producten, madaster voor materiaal in bruggen of andere kunstwerken, tweedehands marktplaats voor herbruikbare infrastructuur of materialen.
  • Effectief leren - faciliteren van digitale ondersteuning bij werk- leerproces ahv een leermanagementsysteem.
  • Automatisering van werkprocessen - oa automatiseren van redactie bij WOB-verzoeken, wet Bibob, verkeerstellers of inlezen van jaarrekeningen van gemeentes.
  • Big Data - meer transparantie in gebruik van complexe datasets en algoritmes.
  • Preventief onderhoud - monitoren van slijtage aan bruggen.
  • Burgerparticipatie - kennis van burgers betrekken bij onderzoek ter voorbereiding of uitvoering van nieuw beleid
  • Wildcard - graag horen we over startups die succesvol een vergelijkbaar programma hebben doorlopen

Meer informatie: Start up in Residence

Geïnteresseerd in deelname? Vul het interesseformulier in.

1 mei 2019

Tekst -
Foto -